سیستم برش پیوسته ،واحد ما را قادر می سازد تا توان برش انواع رول به رول و رول به شیت را با دقت و سرعت بالا داشته باشیم.

Slitting –Rewinder:
By using the most modern machineries is capable of cutting and rewinding different reel widths with the highest accuracy.