شرکت تولیدی صنعتی گیلتا در  سال 1369 در بندرانزلی با ایجاد واحد چاپی به مساحت 3000 متر مربع وبا زیر بنای بیش از 800 متر مربع احداث گردید و به مدت شش سال یعنی تا سال 1375 با بهره گیری از یک دستگاه چاپ فلکسوی چهار رنگ آلمانی و یک دستگاه چاپ روتوگراور چهاررنگ ایتالیایی اقدام به چاپ های صنعتی نموده است .که در سال 1376 با ور

ود به جمع شرکت های خدمات چاپی جهت مجتمع دخانیات باعث پیشرفت روزافزون کیفیت وبسته بندی چاپ در مجتمع دخانیات گیلان گردیده است.


با توجه به نیاز مبرم به کیفیت چاپ و رقابت با بازار جهانی در سال 1376 شرکت صنعتی تولیدی گیلتا با خرید یک دستگاه چاپ روتوگراور هفت رنگ از کشور کره جنوبی به مراتب کیفیت و خدمات خود را افزایش داده به طوری که با وجود شروع انواع تحریم ها ی اقتصادی از جانب کش

 

ورهای مختلف وقفه ای در تولید محصولات دخانیاتی از طرف این واحد چاپی ایجاد نگردید.

 

همزمان با خرید زمین مورد نیاز واقدام به دریافت مجوزهای لازم در منطقه آزاد انزلی ،یک دستگاه چاپ چهارده رنگ مخصوص محصولات دخانیات خریداری نمود .مشابه دستگاه مذکور نه تنها در ایران ،بلکه در خاورمیانه نیز بی نظیر است.پیرو این محق ، واحد مذکور با خارج سازی دو دستگاه روتوگراور از سیستم خود احیاء وبنیان گذاری مکانیزم جدیدی را پایه گذاری کرد که انجام این پروژه عظیم تا پایان سال 2010 به طول انجامید.